تماس بگیرید
شماره آگهی: 1512

توضیحات آگهی

آموزشگاه رانندگی سامان

مجری طرح مهارت رانندگی

محل ثبت نام افراد باسواد وبی سواد

مدیریت:آقای رفیعی

تلفن:۳۳۲۴۶۷۳۳

تلفن: ۳۳۲۵۱۲۲۷

همراه:۰۹۱۸۳۶۳۵۶۹۲

آدرس:اراک.خیابان مشهد.پایین تر از شن کش،روبروی قنادی لاله صحرا