تماس بگیرید
شماره آگهی: 556

توضیحات آگهی

آژانس ارشاد

درون شهری و برون شهری

به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا  نیازمندیم

همراه: ۰۹۱۸۱۶۱۵۲۴۰

مدیریت: آقای آزادپور

تلفن: ۳۲۲۲۷۳۸۴

تلفن: ۳۲۲۲۲۶۴۳