تماس بگیرید
شماره آگهی: 640

توضیحات آگهی

آژانس حسابی

هزینه ۲۵% شب از کرایه حذف میشود
ونرخ فوق در ۲۴ساعت شبانه روز یکسان میباشد

برای اولین بارجهت رفاه حال مشتریان عزیز

مدیریت: آقای محمودی

تلفن: ۳۲۲۱۱۳۵۲

تلفن: ۳۲۲۱۱۳۵۱

تلفن: ۳۲۲۲۱۱۴۰

آدرس: خیابان دکترحسابی.نرسیده به چهارراه دکتر حسابی.جنب مهدکودک گلبرگ