شماره آگهی: 1561

توضیحات آگهی

اتوگالری شرکاء

مدیریت: آقای وصالی

همراه: ۰۹۱۸۸۶۲۴۱۲۵

مسئول سند: آقای مرادی

همراه: ۰۹۱۸۸۶۱۳۵۹۰

آقای طاهری

همراه: ۰۹۱۸۶۰۳۷۲۱۷

تلفن: ۳۳۲۵۱۴۷۳

آدرس: اراک.خیابان جلال ال احمد( رنگرزها)روبروی بوستان عرفان