تماس بگیرید
شماره آگهی: 482

توضیحات آگهی

تاکسی سرویس پونک

درون شهری و برون شهری

مدیریت: اقای اسدی زاده

تلفن: ۳۲۲۲۵۵۰۱

تلفن:۳۲۲۴۳۶۶۶

آدرس: خیابان حاج باشی.جنب نانوایی لواشی