توضیحات آگهی

سوراخ کاری بتن کف و دیوار بادستگاه

▪️ اجرای سوراخکاری بتن،کوبیاکس
▪️ ایجادسوراخکاری دودکش، پکیج روی دیوار
▪️ ایجادسوراخکاری هود،هواکش
▪️ سوراخکاری فاضلاب
¤ کلی وجزئی

همراه: ۰۹۱۸۸۶۰۸۴۷۹

همراه: ۰۹۱۸۳۶۲۴۴۰۲