توضیحات آگهی

شرکت حمل ونقل راهگردان خوزستان – اراک

قبول حمل کالا به تمام نقاط کشور

مدیریت: آقای مینایی

تلفن:۰۸۶۳۲۲۴۹۸۳۳

همراه:۰۹۱۸۱۶۱۵۷۳۶

آدرس:دفتر مرکزی: اراک خ امام خمینی، روبروی کوچه بانک خون سابق گاراژخوزستان.

شعبه ترمینال: کمربندی شمالی.غرفه شرکت حمل ونقل‌.