تماس بگیرید
شماره آگهی: 738

توضیحات آگهی

شهرمبل

بورس انواع مبلمان وسرویس خواب

مدیریت: آقای جعفری

همراه: ۰۹۱۸۱۶۲۱۸۱۰

مدیرفروش:آقای عزیزی

همراه: ۰۹۱۹۳۱۹۹۷۹۹

indexشماره تلگرام:۰۹۳۵۴۱۰۹۰۲۳

تلفن: ۰۸۶-۳۲۲۴۹۳۵۲

آدرس: اراک- بازارمبل دکترحسابی