تماس بگیرید
شماره آگهی: 572

توضیحات آگهی

فروشگاه آریانا

فروشگاه آریانا

عرضه کننده میزهای غذاخوری

مدیریت: آقای رضائی

تلفن: ۳۲۲۳۴۹۹۰

همراه: ۰۹۳۶۵۳۵۳۷۳۵

آدرس: اراک-خیابان دکترحسابی-روبروی هنرستان حدید