تماس بگیرید
شماره آگهی: 1469

توضیحات آگهی

فروشگاه سنگ انتیک

بیش از ۱۲۰نمونه سنگ آنتیک طبیعی

مدیریت: آقای غیاث فر

تلفن: ۳۴۲۵۱۳۲۹

همراه: ۰۹۱۸۸۶۱۹۰۰۷

آدرس: خیابان مشهد،چهارراه کاظم یعقوبی فدوشگاه سنگ آنتیک