توضیحات آگهی

فروشگاه قهقایی

مرکز فروش انواع روغن،ضدیخ ،گریس وفیلتر

مدیریت: آقای قهقایی

تلفن: ۳۲۲۴۸۴۲۹

همراه: ۰۹۱۸۱۶۲۱۳۰۷

آدرس: اراک،دروازه شهرجرد.ابتدای خیابان حاج باشی.پاساژکندی