تماس بگیرید
شماره آگهی: 832

توضیحات آگهی

فروشگاه مرغ وماهی مقدم

مرع تازه ومرغ سبز شمال( ارگانیک)کشتار روز

عرضه مستقیم ماهی تازه و منجمدجنوب

گوشت منجمد برزیلی،مرغ منجمد برزیلی

سفارشات به صورت کلی پذیرفته میشود

تلفن: ۳۲۲۴۱۷۰۲

همراه:۰۹۱۸۹۶۴۱۱۵۴

آدرس:خیابان ادبجو،روبروی خیابان انوری،جنب بانک صادرات