تماس بگیرید
شماره آگهی: 374

توضیحات آگهی

فروشگاه هاتف

انواع لوازم خانگی و صوتی تصویری

مدیریت: آقای بهشتی

تلفن:۳۲۲۳۵۶۹۷

همراه:۰۹۱۸۴۸۲۲۲۰۹

آدرس: خیابان امام.چهار راه دکتر حسابی.ابتدای خیابان ۱۷متری ملک