تماس بگیرید
شماره آگهی: 891

توضیحات آگهی

فودلند هخامنش

ابتکاری نو در بسته بندی
استفاده از برنج ۱۰۰% ایرانی
پیک رایگان بدون محدودیت مکانی

دور چین بسیار شیک در کنار حجمی باورنکردنی از غذا

طعم لذیذ غذا را
درکنار قیمتی مناسب

     بافودلندهخامش تجربه کنید

مدیریت: آقای خلیلی

تلفن:

همراه: ۰۹۱۸۹۶۳۵۹۵۹

همراه: ۰۹۱۸۹۶۳۶۹۶۹

آدرس: خیابان ملک،خیابان جنت،جنب بن بست مهدوی