تماس بگیرید
شماره آگهی: 998

توضیحات آگهی

قهوه سنتو

مدیریت: آقای عابدی

تلفن:

همراه: ۰۹۳۶۱۴۹۴۱۹۴

آدرس: خیابان نیسانیان.بعد از تقاطع ۲۲بهمن روبروی کوچه کشیش