تماس بگیرید
شماره آگهی: 1582

توضیحات آگهی

پرده سرای سادات

مدیریت: آقای موسوی

تلفن: ۳۲۲۴۵۸۳۷

تلفن: ۳۲۲۳۹۸۶۴

همراه: ۰۹۱۸۳۴۸۲۶۴۷

آدرس: اراک.خیابان مولوی غربی