تماس بگیرید
شماره آگهی: 933

توضیحات آگهی

کالای ورزشی پوریای ولی

تهیه و توزیع پوشاک
لوازم وتجهیزات ورزشی

مدیریت: آقای مسعودی

تلفن:۹- ۳۲۲۱۱۶۰۸

آدرس: اراک.خیابان محسنی،روبروی بانک سپه