تماس بگیرید
شماره آگهی: 174

توضیحات آگهی

گالری صدرا

تزئینات جهیزیه،ست بله برون.حنا بندان.عقد وعروسی

انواع شمع های تولد وتزئینی

مدیریت: خانم مهر پرور

همراه: 09189629071

آدرس: پاساژ امیر کبیر.از درب شهربانی سمت راست سومین مغازه