تماس بگیرید
شماره آگهی: 700

توضیحات آگهی

گالری مبل کاوه

تولید وپخش انواع میزغذاخوری

مدیریت: آقای کاوه

تلفن: ۳۲۲۳۷۴۴۵

همراه:۰۹۱۸۱۶۱۸۰۱۸

آدرس: اراک،خیابان دکترحسابی،تقاطع خیابان امام خمینی.گالری کاوه