تماس بگیرید
شماره آگهی: 1361

توضیحات آگهی

گالری موسیقی اوا

علم فراگیری کیبورداز مبتدی تا میشرفته

( تئوری وعملی)

مدیریت: آقای مهدی لعلی

همراه: ۰۹۱۸۳۶۲۴۸۱۹

آدرس:اراک.خیابان ادبجو،ابتدای خیابان انوری.پلاک۱۰