تماس بگیرید
شماره آگهی: 975

توضیحات آگهی

گروه فرش ستاره کویر یزد

انواع فرش های

۵۰۰ شانه

۷۰۰ شانه

۱۰۰۰ شانه

۱۲۰۰ شانه

۳۰۰۰ تراکم

۳۶۰۰ تراکم

دستباف گونه

تعویض نو و کهنه

مدیریت: ابراهیم رضایی

تلفن: ۳۳۲۵۲۱۶۱

تلفن: ۳۳۲۵۸۹۸۱

همراه: ۰۹۱۸۱۶۲۱۰۸۳

آدرس: اراک – خیابان محسنی ، بعد از گذر میدان ارک